UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

Žádáme rodiče, aby dbali na zdraví svých dětí a neposílali je do MŠ nemocné (střevní potíže, rýma, kašel atd.) viz Školní řád – k nahlédnutí v šatnách MŠ a na www stránkách. Ohrožujete tak zdraví ostatních dětí v kolektivu. Zatajení zdravotního stavu dítěte je porušením školního řádu.

V současné době, kdy je u dětí větší výskyt střevního onemocnění, doporučujeme, aby po skončení příznaků této nemoci, nechali rodiče své dítě ještě 2-3 dny doma v klidovém režimu, aby se dítěti upravil trávící trakt (dle doporučení Okresní hygienické stanice).

MŠ učinila několik kroků ke zvýšení hygieny – dezinfekce všech prostor, toalet, hraček. Dbáme na to, aby si děti dobře myly ruce mýdlem a v průběhu dne si je ještě mazaly dezinfekčním gelem.