INFORMACE PRO RODIČE

Vážení rodiče,

v pondělí 1.června 2020 znovu otevíráme naši MŠ. Provoz bude omezený ve třídě Broučků a Berušek, pouze pro děti zaměstnaných rodičů a předškoláky, kteří odcházejí do 1.třídy ZŠ.                  V průběhu uzavření MŠ jsme se snažili vylepšit podmínky a prostředí školy – byly provedeny některé opravy, malování všech prostor, položení nových koberců, atd.

Všechny věci vašich dětí jsme proto dali do pytlů, které si odnesete domů.  Prosíme, abyste přicházejícím dětem dali věci nové (čisté) a z pytlů v MŠ nic nevybírali. Bačkůrky dětí  najdete v pondělí ráno venku, před šatnami na lavičkách.

Dodržujte, prosím, pokyny a dané Podmínky provozu – viz. www stránky.

Bez podepsaných dokumentů nebude dítě do MŠ přijato.

Zuzana Čepelová – ředitelka školy