Schůzka rodičů na nový školní rok 2020 – 2021

Pozvánka                                   

      na schůzku rodičů, která se bude konat v pondělí  24. srpna 2020 v 16,00 hodin ve třídě „Broučků“ v MŠ.

Prosíme rodiče, aby na schůzku nevodili své děti a předem si zajistili jejich hlídání. Děkujeme.

 

V Kounicích dne 24. června 2020

                                                                                                           Čepelová Zuzana – ředitelka MŠ