Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Od 10. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve společných prostorách škol (chodby, šatny) a školských zařízení (kromě pedagogů, dětí a žáků v mateřských školách a ve školách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona).

Zákaz se nevztahuje na:
a) děti do dvou let věku,
b) děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské
skupině

Roušky se nosit nemusí tedy například v učebnách a v jiných prostorech vymezených pro zaměstnance.

Odkaz Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-10-9-2020-do-odvolani