Předškoláci – distanční výuka

INFORMACE PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ

Od pondělí 16. listopadu 2020 již neprobíhá distanční výuka, jelikož v MŠ je více, jak polovina dětí – viz Školní řád.

Zuzana Čepelová