DEN DĚTÍ + DEN V PŘÍRODĚ

V úterý 1.června 2021 proběhne v mš Dětský den + Den v přírodě. Po ranní svačině půjdeme na velkou vycházku do přírody, kde budeme plnit různé úkoly. Po návratu do mš budeme opékat buřty (místo oběda). Děti, které půjdou tento den po obědě, vyzvedávejte ve 12.30 hodin.

Do baťůžku dětem připravte pití, pláštěnku, popř. repelent.