Vystoupení tříd – Oslavy Kounic

V sobotu 28.5. budou vystupovat všechny třídy na oslavách Městyse Kounice. Sraz ve 13.50 hodin na hřišti za obecním úřadem.

Včelky si s sebou přinesou červená trička (prosíme dětem neoblékat, předat u srazu paní učitelkám). Děkujeme!