Vánoční fotografování

Ve středu 2.listopadu proběhne v MŠ vánoční fotografování jednotlivců a sourozenců, které provede paní Hana Schovancová. Přihlašovat děti můžete na nástěnkách v šatnách.

LOGOPEDIE

V pátek 21.10.2022 proběhne v MŠ logopedická depistáž (hlavně u předškolních a prostředních dětí). Začátek v 8,00 hodin.