Kritéria pro přijímání dětí

KRITÉRIA

PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

 DO MATEŘSKÉ ŠKOLY KOUNICE, OKRES NYMBURK

PRO ŠKOLNÍ ROK 2019 – 2020

 

 

Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla ve věku od tří do šesti let podle těchto kriterií:

 

  1. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné (§34, odst.1 zákona č.561/2004 Sb, v platném znění), děti s odkladem povinné školní docházky

–  s trvalým bydlištěm  v Kounicích,

dále s trvalým bydlištěm ve Bříství, ve Vykáni a v Černíkách.

 

  1. Děti dle par. 34, odst. 8 – zákona 561/2004 Sb., Školský zákon

 

  1. Děti s trvalým bydlištěm v Kounicích – podle věku – od nejstarších

 

  1. Děti – s trvalým bydlištěm ve Bříství, ve Vykáni a v Černíkách –   

    podle věku – od nejstarších

 

  1. Ostatní – podle věku – od nejstarších

 

 

O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí  podané žádosti.

 

V Kounicích dne 4. února 2019  

Čepelová Zuzana  – ředitelka školy