VSTUP DO MŠ – 4.9.2023

První školní den bude otevřen jen hlavní vstup (vstupní branka) do MŠ. Od úterý 5.9. budou otevřeny mezi 7 – 8 hodinou i vrata.  Opět prosíme rodiče, aby u vrat neparkovali. Moc děkujeme !!!!!!    

INFORMACE PRO RODIČE

Od 1. září 2023 nastupuje do třídy Broučků nová paní učitelka paní Bc. Kateřina Zachová z Kounic.  Od 1. října 2023 nastupuje do MŠ nová školnice paní Petra Třešková z Kounic. Paní Stanislava Benešová odchází do starobního důchodu.