Zápis

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOUNICE, OKRES NYMBURK

příspěvková organizace, IČO 75030934, zastoupena ředitelkou školy Zuzanou Čepelovou

289 15 Kounice 16, tel. 321 695 201,

 e-mail:mskounice@gmail.com

 

 

Rozhodnutí o přijetí dítěte do Mateřské školy Kounice, okres Nymburk od školního

roku 2019 – 2020

 

Ředitelka Mateřské školy Kounice, okres Nymburk, příspěvkové organizace, rozhodla podle ustanovení § 34 , § 165 odst. 2 a § 183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:

 

Seznam registračních čísel PŘIJATÝCH  dětí k předškolnímu vzdělávání – s nástupem

od 1. září 2019:

 

01, 02, 03, 04, 05, 07, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 36, 37

 

 

Záporná rozhodnutí  budou zaslána poštou ihned po zveřejnění výsledků nebo si je mohou zákonní zástupci vyzvednout osobně. Kladná rozhodnutí budou vydána pouze na žádost zákonného zástupce.

 

 

                                         

                                                 V Kounicích dne  7. června 2019         

 

 

                                                                                                                                                                                                                Čepelová Zuzanaředitelka mateřské školy