1. třída BROUČCI

Paní učitelky:                                                                                  

HANA KÁNINSKÁ

Bc. KATEŘINA ZACHOVÁ

 

Školní asistent:

EVA BÁZLÍKOVÁ

 

Počet dětí: 26