1. třída BROUČCI

Paní učitelky:                                                                                  

LENKA TECHNIKOVÁ

ING. HANA JEDELSKÁ

Školní asistent:

EVA BÁZLÍKOVÁ

Počet dětí: 28