Proč je dobré, aby děti chodily do mateřské školy

1) prvotní potíže, adaptace

Děti u nás začínají chodit do školky většinou ve třech letech. Své dosavadní životní zkušenosti čerpaly v kruhu rodiny. Nikdy předtím nebyly odkázány samy na sebe, nemusely se vyrovnávat s tolika požadavky a překonávat samy nejrůznější obtíže. Vstup do školky je prvním krokem do společnosti. Ten s sebou přináší množství změn : jiný režim dne, přítomnost moha dalších dětí, akceptování cizí osoby jako osoby klíčové apod.

Oproti dosavadním zkušenostem je ve školce každá hračka a každé místo “všech“. Neexistují žádná zvláštní práva. Každý může všechno a každý má nárok na všechno stejnou měrou – i na pozornost učitelky. Na rozdíl od domova musí děti vyjadřovat svá přání takovou formou, aby i “nezasvěcení“ pochopili, o co se jedná. Častokrát mají děti ve školce poprvé zkušenost s tím, že jejich přání nejsou hned a rychle splněna – nebo dokonce nejsou splněna vůbec. Většinou děti vůbec nechápou, proč jsou ponechány samy sobě v této nepříjemné situaci….

Ve velké většině případů musí rodiče i učitelky počítat s potížemi při začleňování. Většina nováčků ale tyto potíže překoná a ve školce se jim líbí.

 

2) začlenění do kolektivu, sociální zkušenosti

Návštěva školky představuje šanci a výzvu zároveň. Děti se učí pohybovat ve skupině, učí se prosazovat svá přání a zájmy přijatelným způsobem. Učí se být samostatné a nezávislé, roste jejich sebedůvěra a sebevědomí. Učí se dělit o věci, prostor i pozornost dospělého. Zjišťují a poprvé zachovávají pravidla skupinového soužití. Poznávají, jak se učit spolupráci, co to znamená navazovat přátelství, snáší první zklamání, učí se vyrovnávat s nezdarem, aktivizují se ve prospěch skupiny.

Jsme toho názoru, že v každém případě je pro dítě dobré, aby takovéto zkušenosti získalo už v mateřské škole.

 

3) dobrá školka = diagnostika budoucího školáka

Význam vstupu a docházky do MŠ bývá podceňován a školka je některými dospělými považována za přechodné stadium mezi rodinou a školou. Docházka do mateřské školy je však samostatné a velmi významné období zejména pro sociální vývoj dítěte. Potíže a velké problémy, které se projeví už během docházky do školky, se často berou vážně až ve škole, kdy už jsou příčinami vzniku poruch chování a učení. Častokrát se tyto prvotní problémy v předškolním věku podceňují.

Právě sociální zkušenosti, které dítě získá ve školce, určují v budoucnu jeho vztah a roli ve skupině. Jsou děti, které mají potíže se sebepojetím a vztahy ve skupině už ve školce. S těmito dětmi se jejich problém táhne jako červená nit jejich dalším životem. Roli outsiderů mají většinou i ve škole. S tím spojené potíže kladou na dítě takové nároky, že se někdy ani nemůže ve škole soustředit. I kořeny šikany či jiného závadného chování lze velmi často vysledovat již v předškolním věku.

Na příkladu „školní kariéry“ je zřejmé, jak jsou pro budoucí život důležité základy položené ve školce. Jak důležité jsou první zkušenosti a jaké mohou mít důsledky, se pak ukazuje v různých životních oblastech.