Projekty

Projekt – Asistentka pro MŠ Kounice II
V naší MŠ probíhá projekt s názvem „Asistent pro MŠ Kounice II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013146.