Projekty

Projekt – Asistentka pro MŠ Kounice
V naší MŠ probíhá projekt s názvem „Asistent pro MŠ Kounice“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003607.