Projekty

Projekt – Asistentka pro MŠ Kounice III
V naší MŠ probíhá projekt s názvem „Asistent pro MŠ Kounice III“ s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020380