Projekty

Projekt – Školní asistent pro MŠ Kounice
V naší MŠ probíhá projekt s názvem „Školní asistent pro MŠ Kounice“ s registračním číslem CZ.02.02.XX/0.0/22_002/0005459