2. třída BERUŠKY

Paní učitelky:                                                                         

ING. HANA JEDELSKÁ

BLANKA VESELÁ

 

Počet dětí: 24