2. třída BERUŠKY

Paní učitelky:                                                                         

B. Veselá

Ing. H. Jedelská

 

Počet dětí: 28