2. třída BERUŠKY

Paní učitelky:                                                                         

ING. HANA JEDELSKÁ

HANA KÁNINSKÁ

 

Počet dětí: 28