Historie MŠ

Historie MATEŘSKÉ ŠKOLY KOUNICE

 

Historie naší mateřské školy sahá do roku 1952, kdy byl zřízen nejprve zemědělský útulek v budově zámku.

Od září 1955 byl útulek přeměněn na  jednotřídní mateřskou školu s kapacitou 35 dětí.

V roce 1984 byla dostavěna nová budova pro jednu třídu.  MŠ se tedy změnila na trojtřídní s tím, že dvě třídy zůstaly v zámku a třetí byla v nové budově. Kapacita školy byla 80 dětí.

Trojtřídní mateřská škola existovala 6 let.

V roce 1990 vyhořel zámek, kde byla  umístěna základní škola a proto uvolnila mateřská škola novou budovu na léta 1991 – 1999 základní škole.

Mateřská škola se zase stala dvojtřídní a zůstává pouze  v zámku.

Do nové budovy se mateřská škola vrátila v září 1999 a vzhledem k přístavbě, která byla provedena pro ZŠ, bylo možno přestěhovat ze zámku obě dvě třídy – kapacita školy 53 dětí.

1. listopadu 2002 vstoupila škola do právní subjektivity a stala se samostatnou příspěvkovou organizací.

V červenci 2013 se začalo s přístavbou  3. oddělení pro dalších 26 dětí.