INFORMACE PRO RODIČE

Od 1. září 2023 nastupuje do třídy Broučků nová paní učitelka paní Bc. Kateřina Zachová z Kounic.  Od 1. října 2023 nastupuje do MŠ nová školnice paní Petra Třešková z Kounic. Paní Stanislava Benešová odchází do starobního důchodu.