Platby v MŠ

Vážení rodiče, prosíme o zastavení plateb za úplatu v MŠ. Vyúčtování Vám zašleme na konci školního roku emailem. Přeplatky budou převedeny do dalšího školního roku.  V Kounicích 16. dubna 2021 Hana Jedelská Zuzana Čepelová

INFORMACE K PROVOZU OD 12.DUBNA 2021

Provoz od 12.4. Testování – manuál https://testovani.edu.cz/ Přehled návazných postupů Informace+k+provozu – mladší dětí https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/04/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-testov%C3%A1n%C3%AD-%C5%BE%C3%A1k%C5%AF-ve-%C5%A1kol%C3%A1ch.pdf   V Kounicích dne 8.dubna 2021 Zuzana Čepelová – ředitelka MŠ

UZAVŘENÍ MŠ

Vážení rodiče, dle usnesení vlády ČR se uzavření MŠ prodlužuje i nadále a to prozatím do 11.4.2021. Pokud si budete chtít vyzvednout oblečení v MŠ, kontaktujte mě a domluvíme se. Úplata za měsíc březen bude 0,-kč. Opatrujte se. Zuzana Čepelová