Zápis do MŠ

Rozhodnutí o přijetí dítěte do Mateřské školy Kounice, okres Nymburk od školního roku 2018 – 2019 Ředitelka Mateřské školy Kounice, okres Nymburk, příspěvkové organizace, rozhodla podle ustanovení § 34 , § 165 odst. 2 a § 183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění … Číst dál